– Projekty UE

Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 z dnia 14 czerwca 2017r. Miejski Dom Kultury podpisał umowę o dofinansowanie nr ERN-PL-17.05.31-291/32 na realizację małego projektu: Jakuby …

Do góry