– Dyrektor MDK

Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu jest Janusz Pawul.

Dyrektor MDK przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 13 do godz. 15.30.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu został powołany na stanowisko Zarządzeniem nr 853/22/23 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 30 stycznia 2023 r.
Dokumenty związane z powołaniem:
– zarządzenie burmistrza
– program kadencyjny

Do góry