– Projekty UE

 

 

 

I. Okres realizacji projektu: 
15.06.2018 -20.10.2018

II. Informacje o finansowaniu 
– łączne wydatki: 23.497,92 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR (85%): 19.973,23 EUR

III. Cel projektu
– Rozwój współpracy i wzajemne zbliżenie mieszkańców regionu poprzez wspólne …

Tango über die Neiße zweier Nationen – Deutsch-Polnischer Tanzworkshops Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko-niemieckie warsztaty taneczne

Ab November 2017 findet im Miejski Dom Kultury in Zgorzelec das Projekt "Tango über die Neiße zweier Nationen – Deutsch-Polnischer Tanzworkshops" statt. Der Partner vom MDK an diesem Unternehmen ist die Champagne Tango GbR in Görlitz. Die Teilnehmer tanzen dank der finanziellen Unterstützung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kleinprojektfonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2020.Faszinierende Begegnungen mit dem sinnlichsten Tanz der Welt finden einmal im Monat statt.Zwei Gruppen von Tanz Enthusiasten (Anfänger und Fortgeschrittene) aus Polen und Deutschland nähmen an drei Stunden Workshops, geleitet durch professionelle Tangotänzer teil. Jeden Samstag haben die Workshops Teilnehmer die Möglichkeit, am Milonga-Tanz Abend teilnehmen , bei dem sie ihre Fähigkeiten verbessern.Die Veranstaltung wird in letzter Zeit von weiteren Veranstaltungen begleitet, zB: das Kino PoZa in MDK Zgorzelec, die Vorführung des Films "Last Tango"; im Februar (um den 10. Februar 2018) findet ein Milonga Abend statt, der von einem Live-Orchester begleitet wird und es werden die besten argentinischen Tangos gespielt; an der Wende vom März und April findet in MDK eine Ausstellung zum Thema „Tango”statt.Teilnehmerlisten sind bereits geschlossen.Od listopada 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu trwa projekt „ Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko-niemieckie warsztaty taneczne”. Partnerem MDK w tym przedsięwzięciu jest Champagnetango GbR w Görlitz. Uczestnicy tańczą dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.Fascynujące spotkania z najbardziej zmysłowym Tańcem świata odbywają się, raz w miesiącu. Każdego dnia dwie grupy ( początkujących i zaawansowanych) pasjonatów tańca – z Polski i Niemiec odbywają trzygodzinne warsztaty z prowadzącymi je profesjonalnymi tancerzami tanga. W każdą sobotę warsztatów mają również okazję uczestniczyć w wieczorze milongi – wieczorku tanecznym, na którym szlifują zdobyte umiejętności.Wydarzeniu towarzyszą dodatkowe wydarzenia ostatnio np. kinie PoZa NoVa w MDK Zgorzelec odbyła się projekcja filmu „Ostatnie Tango”; w lutym ( około 10 lutego 2018 r) wieczornej milondze towarzyszyć będzie orkiestra na żywo, grająca najwspanialsze tanga argentyńskie: na przełomie marca i kwietnia w MDK otwarta zostanie wystawa malarstwa o tematyce tanga.Listy uczestników są już zamknięte.

Opublikowany przez Kulturnet.TV Środa, 31 stycznia 2018

Od listopada 2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu trwa projekt „ Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko-niemieckie warsztaty taneczne”. Partnerem MDK w tym przedsięwzięciu jest Champagnetango GbR …

Do góry