– Pracownie

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu wznowił od końca września zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem rygoru sanitarnego w następujących grupach zainteresowań:- zajęcia teatralne, prowadzenie Beata …

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu informuje, że od 21 września wznawiamy zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem rygoru sanitarnego w następujących grupach zainteresowań:

zajęcia teatralne, prowadzenie …

Do góry