– Tango dwojga narodów

from to
Scheduled Aktualności Projekty UE Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie „Tango nad Nysą Dwojga Narodów – polsko – niemieckie warsztaty taneczne” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu wraz z partnerem projektowym Champagnetango GbR w Görlitz, a współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Dofinansowanie projektu to:
– 19.037, 03 euro ze środków EFRR, tj. 85 proc. całkowitych środków kwalifikowanych,
– 1.119,83 euro ze środków budżetu państwa, tj. 5 proc. całkowitych środków kwalifikowanych.

Projekt zakłada przeprowadzenie siedmiu dwudniowych sobotnio-niedzielnych warsztatów, na których uczestnicy projektu będą uczyć się tańczyć tango. Planowane terminy warsztatów: 18-19.XI.2017, 16-17-XII.2017, 20-21.I.2018, 10-11.II.2018, 10-11.III.2018, 21-22.IV.2018, 02-03.VI.2018. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów.

Zajęcia będą prowadzone przez uznane pary nauczycielskie.  Będą się odbywać z podziałem na dwie grupy: początkująca i zaawansowana. Każda grupa będzie miała 3 godziny zajęć w sobotę (2 x 1,5 ha) oraz tak samo w niedzielę. Uczestnictwo w projekcie jest przewidziane wyłącznie dla par tanecznych. Przewidywana ilość uczestników: ponad 50 osób z Polski i Niemiec. Podczas spotkań warsztatowych będzie możliwość korzystania z usług tłumacza polsko -niemieckiego.
Dodatkowo w soboty, oprócz zajęć warsztatowych, uczestnicy będą mogli utrwalić zdobytą wiedzę podczas wieczorków tanecznych. Na wieczorkach tanecznych nauczyciele wykonają pokaz swoich umiejętności – zaprezentują się w tańcu, a na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów wykonają pokaz finałowy nabytych umiejętności tanecznych.
Warsztatom tangowym towarzyszyć będą działania przewidziane nie tylko dla aktywnych tancerzy, ale także dla miłośników kina, melomanów czy osób interesujących się malarstwem. Zorganizowana zostanie wystawa malarska prac o tematyce tangowej wykonanych przez pracownię malarską Miejskiego Domu Kultury (marzec – kwiecień 2018).  Zaprezentowany zostanie film o tematyce tangowej przez Kino POZA (styczeń 2018). W trakcie jednego z wieczorów tanecznych zostanie wykonany koncert przez artystów grających muzykę tangową (luty 2018).
Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny.  Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość zapewnienia noclegu. Podczas zajęć warsztatowych przewidziany jest poczęstunek dla uczestników. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i złożenie u organizatora.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników.

Celem projektu jest pogłębianie współpracy pomiędzy obywatelami Euroregionu Nysa na rzecz wzrostu atrakcyjności kulturowej Euroregionu Nysa.

 

deklaracja uczestnictwa de            deklaracja uczestnictwa pl 

Deklaracje należy przesłać na adres:
tango.zgorzelec@gmail.com

 

 

 

 

Do góry