– Zajęcia cykliczne w MDK

PONIEDZIAŁEK
14:00 – 18:00 –  Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
(sala prób w budynku starostwa)
14:30 – 16.00 – zajęcia plastyczne  – grupa średnia (pracownia plastyczna)
16:15 – 19.00 – zajęcia plastyczne – dorośli (pracownia plastyczna)
16:00 – 17:00 – zajęcia taneczne – grupa młodsza (sala baletowa)
17:00 – 18:00 – zajęcia taneczne – grupa średnia (sala baletowa)
18:00 – 19:00 – zajęcia taneczne – grupa starsza (sala baletowa)
16:00 – 17:30 – CYRKUS – warsztaty muzyczne (sala nr 9)

WTOREK
14:00 – 18:00 –  Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
(sala prób w budynku starostwa)
12:00 – 14:00 – zajęcia plastyczne – seniorzy (pracownia plastyczna)
15:00 – 17.00 – zajęcia plastyczne – grupa starsza (pracownia plastyczna)
15:30 – 17:00 – zajęcia wokalne – dzieci do lat 14 (pracownia teatralna)
16:00 – 17:30 – zajęcia medialne (pracownia multimedialna)
17:00 – 18:00 – spotkania filatelistów (garderoba)

ŚRODA
14:00 – 18:00 –  Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
(sala prób w budynku starostwa)
16:30 – 18:00 – Dziecięcy Teatr Baśni (sala widowiskowa)
15:30 – 17:00 – CYRKUS – warsztaty żonglerki (sala konferencyjna)
17:30 – 19:00 – CYRKUS – warsztaty akrobatyki (sala konferencyjna)
16:00 – 20:00 – próby amatorskich zespołów (pracownia muzyczna) 

CZWARTEK
14:00 – 18:00 –  Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
(sala prób w budynku starostwa)
14:30 – 16.00 – zajęcia plastyczne – grupa młodsza (pracownia plastyczna)
16:15 – 19.00 – zajęcia plastyczne – dorośli (pracownia plastyczna)
15:30 – 17:00 – zajęcia wokalne – dzieci od lat 14 i dorośli (pracownia teatralna)
16:00 – 17:00 – zajęcia taneczne – grupa młodsza (sala baletowa)
17:00 – 18:00 – zajęcia taneczne – grupa średnia (sala baletowa)
18:00 – 19:00 – zajęcia taneczne – grupa starsza (sala baletowa)
18:00 – 20:00 – Teatr Ziemi Zgorzeleckiej (pracownia teatralna)
17:00 – 20:00 – zajęcia modelarstwa rekonstrukcyjnego (sala nr 9)
16:00 – 20:00 – próby amatorskich zespołów (pracownia muzyczna) 

PIĄTEK
14:00 – 18:00 –  Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego
(sala prób w budynku starostwa)
14:00 – 17:30 – zajęcia plastyczne – młodzież (pracownia plastyczna)
16:00 – 20:00 – próby amatorskich zespołów (pracownia muzyczna) 

SOBOTA
godziny przedpołudniowe – Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów im. T. Grudzińskiego (sala prób w budynku starostwa)

Do góry