– Ważna informacja

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami renowacyjnymi w holu naszego pięknego gmachu, informujemy, że budynek Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu będzie wyłączony dla zwiedzających aż do końca tego roku. Mamy jednak zapewnienia wykonawcy remontu, że dostęp do naszych pomieszczeń, m.in. sali konferencyjnej i widowiskowej, pozostanie zachowany. Mamy więc nadzieję, że wszystkie zaplanowane wydarzenia i zajęcia popołudniowe będą się odbywać normalnie. O ewentualnych zmianach będziemy informować.

A gdyby ktoś pytał, co się u nas dzieje…
Świetność odzyska witrażowe sklepienie holu głównego oraz witraże i tynki łuków bocznych hali. Na ich restaurację miasto pozyskało 1 269 127 zł unijnego dofinansowania.

Naprawy łuków bocznych oraz pierwsze od 120 lat czyszczenie i renowacja witrażowego sklepienia holu głównego to skomplikowane i bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Prace, objęte nadzorem konserwatorskim, wymagają fachowości, dokładności i ostrożności. Mają też bardzo szeroki zakres, który obejmuje:

– miejscowe naprawy konserwatorskie tynku wewnętrznego na dwóch łukach w górnej części hali, pod kopułą; dezynfekcję tynków odpowiednio dobranym preparatem odkażającym; mechaniczne usunięcie odspojonych i zniszczonych zapraw tynkarskich oraz ewentualne wzmocnienie preparatami hydrofilnymi krawędzi pozostawionych tynków oryginalnych, miejscowe odsolenie, uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi i malowanie.  

– wstępne oczyszczenie witraży na sucho pędzlami szczecinowymi; oczyszczenie szkieł wacikami nasączonymi 1% wodnym roztworem niejonowego mydła; oczyszczenie przełamów szkieł przeznaczonych do klejenia pędzlami z włókna szklanego; klejenie pękniętych szkieł żywicą epoksydową przeznaczoną do konserwacji szkła; rekonstrukcję brakujących fragmentów witraży w technice klasycznej; uzupełnienie drobnych ubytków w pojedynczych szkłach kwater witrażowych; uzupełnienie specjalistyczną farbą warstwy malarskiej na oryginalnych szkłach; uzupełnienie brakujących fragmentów siatki ołowianej z lutem ciągłym oraz usunięcie korozji z konstrukcji witraży oraz przeprowadzenie zabezpieczenia antykorozyjnego

Prace restauracyjne witrażowego sklepienia holu głównego i witraży na łukach bocznych hali będą wykonywane bez ich demontażu. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zlecił specjalistyczne badanie konstrukcji stalowej witraży przeznaczonych do oczyszczania. Prace restauracyjne prowadzone będą przy wykorzystaniu specjalnej platformy roboczej i rusztowań, które ustawiono we wnętrzu budynku.    

Zadanie „Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu etap III w ramach projektu Pomyśl: Nasze Dziedzictwo-Twoja Przyszłość”, otrzymało 1 269 127 zł brutto dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Do góry