– Zajęcia popołudniowe 2020/21

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu wznowił od końca września zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem rygoru sanitarnego w następujących grupach zainteresowań:
– zajęcia teatralne, prowadzenie Beata Zygmuntowicz (wtorki 16-18),
– zajęcia plastyczne, prowadzenie Agata Szmigiel
(poniedziałki 14.30 – 16 dzieci 8-10 lat; wtorki 15.30 -17 dzieci 10-12 lat; czwartki 14.30-16 dzieci 7-9 lat; piątki 14-17.30 młodzież 13-19 lat; dorośli – poniedziałki i czwartki 16.20 -19),
– zajęcia rytmiki i tańca, prowadzenie Inna Błaszczyk
(poniedziałki/środy 16-16.45 dzieci 7-8 lat; wtorki/czwartki 16-16.45 dzieci 9-12 lat; poniedziałki/czwartki 17.30-18.15 dzieci pow. 13 lat)
– zajęcia muzyczne (Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów), prowadzenie Dominik Lewicki
(poniedziałek -czwartek godz. 14-18 zajęcia indywidualne – sala prób przy ul. Boh. II AWP 8A; piątek 17.30-19.30, sobota 10-12 – MDK Zgorzelec, próby całej orkiestry),
– zajęcia medialne, prowadzenie Janusz Pawul (wtorki 16-18).

Z uwagi na konieczność stosowania rygorów sanitarnych spowodowanych zagrożeniem epidemicznym COVID oraz z powodu trwającego remontu budynku MDK, liczba uczestników wszystkich popołudniowych zajęć została ograniczona, a dyrekcja MDK zastrzega sobie możliwość ich odwołania z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne instruktorów i uczestników.
Dodatkowe informacje nt. można uzyskać pod nr tel. 75 77 52 415 lub bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia.

Do góry