– ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE W MDK

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu informuje, że od 21 września wznawiamy zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem rygoru sanitarnego w następujących grupach zainteresowań:

  • zajęcia teatralne, prowadzenie Beata Zygmuntowicz
  • zajęcia plastyczne, prowadzenie Agata Szmigiel
  • zajęcia rytmiki i tańca, prowadzenie Inna Błaszczyk
  • zajęcia muzyczne (Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów), prowadzenie Dominik Lewicki
  • zajęcia medialne, prowadzenie Janusz Pawul

Zapisy pod nr tel. 75 77 52 415.

Rodzice dzieci zainteresowanych udziałem w zajęciach rytmiki i tańca prowadzonych przez Innę Błaszczyk zapraszamy na spotkania organizacyjne 17 września

  • na godz. 17 dzieci w wieku 7-8 lat
  • na godz. 17.30 dzieci w wieku od 9 lat

WAŻNA INFORMACJA
Z uwagi na konieczność stosowania rygorów sanitarnych spowodowanych zagrożeniem epidemicznym COVID oraz z powodu trwającego remontu budynku MDK, liczba uczestników wszystkich popołudniowych zajęć będzie ograniczona, a pierwszeństwo będą mieli uczniowie korzystający z naszej oferty w poprzednim roku szkolnym (2019/2020). Rodziców prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.
Szczegółowy harmonogram zajęć podamy do publicznej wiadomości po zamknięciu list uczestników.
Dodatkowe informacje nt. naboru można uzyskać pod nr tel. 75 77 52 415 lub bezpośrednio u instruktorów prowadzących zajęcia.

Do góry