– Wyniki Internetowego Konkursu Recytatorskiego

Dobiegł końca – pierwszy w historii – Internetowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu w ramach projektu #Zgorzelecka Domena Kultury, będącego częścią programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego #Kulturawsieci.

I tak, jury w składzie Grażyna Smaś-Grudzińska, Beata Zygmuntowicz i Janusz Pawul, po obejrzeniu 66 nadesłanych na konkurs prezentacji, biorąc pod uwagę kryteria oceny podane w regulaminie konkursu, a to:
– dobór repertuaru,
– interpretację tekstu,
– dykcję (wyrazistość wymowy),
– ogólne wrażenie artystyczne,
postanowiło przyznać dla najlepszych wykonawców dziesięć równorzędnych nagród. W kategorii wiekowej 7 lat – 13 lat otrzymują je:
– Wojtek Kietla (SP3)
– Celina Mazur (SP5)
– Kacper Sułkowski (SP5)
– Natalia Baranowska (SP5)
– Nadia Zarzycka (SP Tęcza)
– Julia Dąbrowska (SP Jerzmanki)
– Marcin Wużyński (SP5).
W kategorii wiekowej 14 lat – 18 lat otrzymują je:
– Joanna Majewska
– Wojciech Florek (LO Zgorzelec)
– Marta Woźniak (SP Tęcza).
Nadto, po zliczeniu wyników internetowego głosowania na portalu Facebook, jury ustaliło, że na godzinę 0.00 w dniu 25.05.2020 r. następujące osoby otrzymały największą liczbę głosów:
– Maksym Kulisz – 852 głosy (SP5)
– Amelia Janic – 820 głosy (SP5)
– Alla Khurshudyan – 226 głosów (SP3)
– Zosia Nowak – 216 SP (Tęcza Zgorzelec)
– Mikołaj Zwierzchowski – 200 głosów (SP Cogito Zgorzelec)
Zgodnie z powyższym, wszyscy w/w uhonorowani zostają Nagrodą Publiczności Internetowego Konkursu Recytatorskiego MDFK Zgorzelec.

Do góry