– Konkursy recytatorskie 2019/2020

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do rywalizacji w trudnej dziedzinie piękna słowa mówionego. Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych na wiosnę przesłuchań miejskich i powiatowych konkursów recytatorskich.

11 marca, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie – SP kl. VII – VIII

18 marca, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe – SP kl. VII – VIII

27 marca, godz. 10.00
OKR – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejsko – powiatowe
(młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dorośli)

16 kwietnia, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie – SP kl. I – III

17 kwietnia, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie – SP kl. IV – V – VI

22 kwietnia, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe – SP kl. I – III

28 kwietnia, godz. 10.00
Szkolny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe SP kl. IV – V – VI

8 MAJA 2020 – sala widowiskowa – koncert laureatów

Uwaga, zgłoszenia laureatów eliminacji szkolnych należy dostarczyć na 5 dni przed datą planowanych eliminacji miejskich do sekretariatu MDK lub mailem: beata@zgorzelec.eu
W sprawach szczegółowych kontakt: beata@zgorzelec.eu


Do góry