– Festiwal Artyści ulicy na granicy

Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu przystępuje do realizacji projektu pn. Festiwal Artyści ulicy na granicy/Festival der Straßenkünstler an der Grenze. 

I. Okres realizacji projektu:
– rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 08. 07. 2019r.
– planowane zakończenie rzeczowej realizacji: 10. 09. 2019r.

II. Informacje o finansowaniu
– łączne wydatki: 29.741,64 EUR
– wartość dofinansowania z EFRR: 20.000,00 EUR

III. Cel projektu:
Rozwój współpracy partnerów projektu oraz mieszkańców pogranicza w dziedzinie kultury, edukacji i wiedzy w Europa – Mieście Zgorzelec/Görlitz.

IV. Opis projektu:
Projekt realizowany będzie w Zgorzelcu w drugiej połowie VIII-IX.2019r. Zaplanowano plenerowy festiwal podczas którego wystąpią artyści reprezentujący szeroki wachlarz dyscyplin sztuki ulicznej: aktorzy, cyrkowcy, żonglerzy, tancerze itp. Przedstawienia odbywać się będą jednocześnie w 4-8 lokalizacjach tj. na ul. Daszyńskiego i Wrocławskiej, która zamieni się w tym czasie w scenę teatralną. Festiwal nie dzieli na występujących i widzów, bowiem każdy w drugiej połowie sierpnia 2019r. stanie się uczestnikiem wydarzenia artystycznego tj. teatru tańca (g.13-20:00/dzień, wskaźnik: 100 PL, 55 SN), teatralnego happeningu (g.13-20:00/dzień, wskaźnik: 80 PL, 40 SN), teatrów ulicznych-spektakli (g. 21:00-23:00, wskaźnik: 120 PL, 60 SN), parad cyrkowych (g.13:00-20:00, widzowie: 1000 PL, 900 SN) i występów artystów ulicznych-buskerzy (g.13-20:00/dzień, wskaźnik: 60PL, 30SN). Każde działanie będzie unikalne. Artyści prezentując swoje najlepsze triki i spontanicznie pokazy zachęcać będą wszystkich do wspólnych występów. Festiwal przeniesie sztukę artystów ulicy tak aby była dostępna dla wszystkich. Wszyscy widzowie będą zaproszeni do magicznego świata teatru. Weryfikacja wskaźnika-listy uczestników. Ponadto z realizacji plenerowego festiwalu sporządzona zostanie dokumentacja potwierdzająca realizację każdego działania w postaci: zdjęć oraz filmu. Teren imprezy zostanie oznaczony plakatami zawierającymi informację o współfinansowaniu i logotypami Programu.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Partner Projektu: Görlitzer Kulturservicegesellschaft

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022.

 

 

 

 

I. Laufzeit des Projektes
8. 07. 2019 r.–10. 09. 2019r.

II. Geplante Finanzierung:
– Gesamtausgaben: 29.741,64 EUR
– Beantragte EFRE-Fördersumme (85%) : 20.000,00 EUR

III. Projektziel:
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern sowie Bewohner des Grenzraumes auf dem Gebiet der Kultur, Bildung und Wissens in der Europastadt Görlitz/Zgorzelec.

IV. Projektbeschreibung:
Das Projekt wird in Zgorzelec in der 2. Jahreshälfte 2019 im Aug.-Okt. durchgeführt. Geplant wird ein Open-Air-Festival, bei dem Künstler aus der breit gefächerten Sparte der Straßenkunst d.i. Schauspieler, Zirkuskünstler, Jongleure, Tänzer usw. auftreten. Die Vorführungen finden gleichzeitig an 4-8 Standorten statt tj. Straßen Daszynskiego und Wroclawska, die für diese Zeit zu einer Theaterbühne umgewandelt werden. Das Festival unterscheidet nicht zwischen Darstellern und Zuschauern, weil jeder in der 2. Augusthälfte 2019 zum Teilnehmer an künstlerischen Ereignissen wie Tanztheater (13:00-20:00Uhr/Tag, Indikator: 100 PL, 55 SN), Theaterhappening (13:00-20:00Uhr/Tag, Indikator: 80 PL, 40 SN), Straßentheater-Spektakel (21:00-23:00Uhr/Tag, Indikator: 120 PL, 60 SN), Zirkusparaden (13:00-20:00Uhr/Tag, Zuschauer: 1000 PL, 900 SN) und Auftritte der Straßenkünstler-Buskers (13:00-20:00Uhr/Tag, Indikator: 60PL, 30SN) wird. Jede Maßnahme wird einmalig sein. Künstler präsentieren ihre beste Tricks und spontane Aufführungen und laden dabei alle zum gemeinsamen Auftritt ein. Das Festival vermittelt die Kunst auf eine für alle zugängliche Art und Weise. Alle Zuschauer werden in die magische Theaterwelt eingeladen. Die Verifizierung des Indikators erfolgt auf Grundlage Teilnehmerlisten. Darüber hinaus wird eine Dokumentation über das Open-Air-Festival als Nachweis für die Durchführung einzelnen Maßnahmen als Bildmaterial und Film erstellt. Das Veranstaltungsgelände wird mit Plakaten mit Hinweisen auf die Förderung und mit Programmlogos gekennzeichnet.

Beneficjent: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
Projektpartner: Görlitzer Kulturservicegesellschaft

 

 

 

 

Do góry