– Dyplom od ministra!

Tadeusz Grudziński odbiera dyplom ministra z rąk burmistrza Rafała Gronicza

To wyróżnienie trafia do rąk niezwykłych. Zawsze. Jest wyrazem szacunku i podziękowaniem za rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego. Pod słowami podzięki zawsze jest podpis Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pod tym konkretnym podpisał się minister Bogdan Zdrojewski.

Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo o nim tu mowa, trafił teraz do rąk Tadeusza Grudzińskiego. Trafił, rzecz jasna, nieprzypadkowo. Trafił, bo Tadeusz Grudziński jest pomysłodawcą, założycielem, sercem i duszą Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów, która właśnie w tym roku obchodzi swoją 25. rocznicę powstania. Z tej okazji, 23 marca odbył się specjalny, jubileuszowy koncert i właśnie w jego trakcie z rąk burmistrza Rafała Gronicza dyplom ministra odebrał Tadeusz Grudziński. Odebrał wraz z nagrodą okolicznościową dla całej orkiestry, która przez ćwierć wieku swojej działalności wychowała i nauczyła wrażliwości na piękno i muzykę grubo ponad pół tysiąca młodych ludzi. Tego nie można nie zauważyć i nie docenić. Orkiestrze, jej założycielowi, wszystkim instruktorom i młodzieży gratulujemy, że ich wspaniały wysiłek został zauważony i doceniony teraz także w Warszawie. Brawo! 

Do góry