– Halo, tu emdek! Halo kultura! Finał!

Z końcem czerwca, MDK Zgorzelec zakończył realizację projektu “Halo, tu emdek! Halo kultura!, dzięki któremu zakupił nowoczesne urządzenia i oprogramowanie do pracy on-line.

Lokalny dom kultury w niespełna 30. tysięcznym mieście… Nigdy dość pieniędzy, nigdy dość środków technicznych… ale za to  głowy pełne pomysłów. Projekt: Halo, tu emdek! Halo kultura! złożony do Narodowego Centrum Kultury był szansą na zaspokojenie naszych planów i ambicji na “robienie kultury” i “obecność w sieci” poprzez otrzymanie narzędzi do ich realizacji. Przeszedł pozytywną weryfikację i uzyskał dofinansowanie programu Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Pozwolił nam doposażyć placówkę w niezbędny sprzęt, dzięki któremu większość aktywności naszego domu kultury jest i będzie rejestrowana i udostępniana w sieci internet.

Zakupiony sprzęt posłużył m.in. do wyposażenia sali widowiskowej (ekran + projektor), gdzie jest wykorzystywany przy okazji konferencji, koncertów i spektakli, a także do rejestrowania wydarzeń organizowanych przez MDK, ich streamowania oraz obróbki wideo w celu umieszczania  w formie relacji i podcastów na różnego rodzaju internetowych platformach. Zakupiony sprzęt posłużył również do wyposażenia pracowni medialnej i studia radiowego, które uruchomiliśmy. Osią, na której oparliśmy projekt: Halo, tu emdek! Halo kultura! jest bowiem radio internetowe. W tym wypadku zrezygnowaliśmy z zakupu miejsca na specjalnych serwerach radiowych, ponieważ doszliśmy do wniosku, że wszystkie zakładane funkcjonalności posiada również livestream na platformie YouTube, gdzie na kanale MDK Zgorzelec uruchomiliśmy nadawanie sygnału audio i wideo pod nazwą Radio Zgorzelec. Sygnał jest tam ogólnodostępny dla najszerszej grupy odbiorców, a jedyne obostrzenia związane z nadawaniem tam, mają związek z przestrzeganiem praw autorskich.

Radio Zgorzelec ma być przekaźnikiem treści i kanałem komunikacji z odbiorcami kultury w mieście, powiecie, a dzięki nieograniczonym zasięgom internetu także w całej Polsce, czy świecie. Dzięki zakupionym urządzeniom możliwe są m.in. transmisje live video z naszego studia, do którego chcemy zapraszać gości i które pozwoli nam realizować nagrania audio-wideo z przeprowadzonych rozmów, czy zrealizowanych programów.

Uczestnictwo w programie “Konwersja cyfrowa domów kultury” pozwoliło także na podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników MDK Zgorzelec. I to nie tylko przez udział w zorganizowanych przez NCK szkoleniach, czy webinariach, ale także poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji projektu: Halo tu emdek! Halo kultura!, polegające m.in. na poznaniu zasad działania portalu  pn. Baza Konkurencyjności oraz samodzielnym przygotowaniu cyfrowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedur wyboru dostawców. Zakup nowego sprzętu, w tym także komputerowego, oraz oprogramowania wymusił na nas również konieczność zapoznania się z jego obsługą oraz poznanie tajników najnowocześniejszego oprogramowania do internetowego streamu, montażu materiałów audio i wideo oraz obróbki zdjęć.

Do góry